کانون فرهنگی نسیم امید دانشگاه صنعتی قم

ایستادگی کن تا روشن بمانی، شمع های افتاده خاموش می شوند ((احمد شاملو)) kanoon.nasimeomid@gmail.com

» کل یوم عاشورا .... :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» حافظ، حافظه ماست ... :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» جشن اردی بهشت به مناسبت هفته خوابگاه :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» جشنواره نیمرو :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» نهمین جلسه از سلسله نشست های نقد و بررسی کتاب :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» بازدید از خانه سبز دکتر حسابی :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» گزارش تصویری از نمایشگاه کتاب عاشورایی :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» نمایشگاه کتاب :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» چهارمین جلسه از سلسله نشست های نقد و بررسی کتاب :: ۱۳٩۱/٩/۱
» سیر مطالعاتی کتاب پی نکته هایی بر جامعه شناسی خودمانی :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» شوق تحقیق :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» حسابی بیندیشیم! :: ۱۳٩۱/٧/۸
» چهارمین جلسه از سلسله نشست های نقد و بررسی کتاب نشت نشا :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» تاسیس رسمی کانون فرهنگی نسیم امید :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» سیر مطالعاتی کتاب نشت نشا با موضوع فرار مغزها :: ۱۳٩۱/٢/٦
» حول حالنا الی احسن الحال :: ۱۳٩۱/۱/۱
» آنچه گذشت :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» قصه از کجا شروع شد؟! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠